Kong Hans' bro  - Ganer Å - Skjern Å december 2006

Kong Hans' Bro  modlys efter en regnfuld tid

 

Kong Hans' Bro

 

Spangen ind til Skjern havn tillader ikke meget passage af en Turbåd

 

Broen er lige lang nok til at nå over Skjern Å

 

Kong Hans' Bro mod Skjern Havn

 

Ganer Å flyder over

 

Svanerne nyder de store vandarealer

 

Markerne ved Ganer Å er godt vandfyldte

 

Rastepladsen ved Hestholmene er lidt vandet

 

Endnu en bænk under vand, set mod Lønborggaard

 

Skjern Å' parallelkanal er også oversvømmet