Lønstrup oktober 2007 del 1

Nysgerrige får

 

Mårup Kirke

 

Gravstederne ligger lige på kanten af afgrunden

 

Familegravsted

 

Der er ikke langt igen, før Mårup Kirke styrter i havet

 

Man kan godt se på træer og buske, hvor vinden kommer fra

 

Dette skilt er præget af vejr og vind. Søjlen der er et stykke jernbaneskinne, er næsten ædt op af rust

 

Rubjerg fyr er ved at være synlig igen fra havsiden. Klitten har næsten flyttet sig forbi tårnet

 

Vinden fører klitten længere ind i landet

 

Man arbejder på at fjerne de gamle bygninger, der efter flere år under klitterne, nu kommer til syne igen